درگیری شدید دانش آموز پسر نوجوان با معلم زن در کلاس!!

درگیری شدید دانش آموز نوجوان با معلمش در یکی از دبیرستان‌های آمریکا  صحنه‌ای وحشتناک را در مقابل چشمان وحشت زده سایر دانش آموزان رقم زد.

۰ نظر