با نحوه صحیح بستن زنجیر چرخ آشنا شوید

رانندگی در زمان بارش برف، بسیار خطرناک است و برای پیشگیری از وقوع حوادث مختلف رانندگی، باید از زنجیر چرخ استفاده کرد.

۰ نظر