گناه کاری درویش قاتل از طریق دوربین دوستانش لو رفت!

در این فیلم دوستان محمد تلاث به جنایت او اعتراف میکنند و یکی از آنها می گوید:

« پنجه‌ش طلا محمد ثلاث، 50تاشون رو له کرد»

 

۰ نظر