فریاد بی امان مردم ووهان چین برای مقابله با ویروس کرونا

مردم ووهان چین که به خاطر ویروس کرونا خودشان را در خانه‌هایشان حبس کردند، اینجوری با فریادهایشان یکدیگر را به استقامت و دوام آوردن تشویق می‌کنند و به همدیگر امید می‌دهند.

۰ نظر