وحشت مردم از خون گریه کردن یک عروسک که سوژه شد

مجسمه ای که در مکزیک خون گریه می کند رسانه ای شد. بنا به گزارش رسانه های خارجی، این عروسک سرامیکی در زمان های خاص خون گریه می کند که مردم مکزیک بر این باورند این نشانه ای از خداست و گروهی نیز مدعی هستند که این کار شیطان است و امکان ندارد خدا برای نشان دادن پیام های خود عروسکی را به گریه بیاندازد. مسئولان بر این باورند که این عروسک برای نشان دادن نارضایتی خود از جرم و جنایت هایی که در مکزیک رخ می دهد از سوی عیسی مسیح آمده تا به آن ها نشان دهد که از کارهایشان ناراضی است. این عروسک سرامیکی بارها در مقابل مردم اقدام گریه های خونی کرده است که این اقدام او موجب تعجب و وحشت مردم شده است.

۰ نظر