ماجرای نامه یک دختر مرزنشین به رهبر انقلاب

یک دختر از روستای سفید برگ در 17 کیلومتری شهر جوانرود از توابع استان کرمانشاه به رهبر انقلاب نامه نوشت و درخواست ساخت مدرسه و ادامه تحصیل داد که پاسخ رهبر انقلاب را دریافت کرد و در روستای این دختر مدرسه احداث شد.

۰ نظر