ماجرای جالب نامه دختر جوانرودی کرمانشاهی به مقام معظم رهبری

ماجرای جالب نامه دختر جوانرودی کرمانشاهی به مقام معظم رهبری...نامه ای که پس از یک هفته رهبر انقلاب پاسخ آن را با این عنوان داده اند که باید این مدرسه ساخته شود.

۰ نظر