عروسیِ دیدنی زیر سایه ترسناک کرونا

⁣ترس از انتقال ویروس کرونا نتوانست مانع از برگزاری مراسم عروسی گروهی هزاران زوج جوان در گیونگی کره جنوبی شود.

۰ نظر