کدام مجلس نماینده زیر دیپلم داشت؟

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۵۸ برگزار و این مجلس در ۷ خرداد ۵۹ آغاز به کار کرد. در مجلس اول ۵۶ نفر از نمایندگان تحصیلاتشان زیر دیپلم، ۳۷ نفر دیپلم، ۱۹ نفر تحصیلات حوزوی، ۹۰ نفر کاردانی و کارشناسی، ۳۲ نفر کارشناسی ارشد و ۳۰ نفر دکترا و دکترای تخصصی داشتند. از مهمترین اقدامات مجلس اول شورای اسلامی تصویب عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران و تصویب آزادی گروگان‌های آمریکایی بود.

۰ نظر