نماینده چالوس : جاده را ببندیند، والا مردم جاده را میبندند

 احمدی لاشکی، نماینده چالوس، نوشهر، کلاردشت در تماس تلفنی با واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری:

۰ نظر