تصاویری تکان‌دهنده از غسل جانباختگان کرونایی توسط روحانیون جهادی

پس از شیوع ویروس کرونا، برخی از مردم به صورت خودجوش به کمک نهادهای متولی در پاکسازی، درمان و ... شتافتند؛ گروهی از روحانیون جهادی همپای مردم به غسل دادن درگذشتگان این بیماری سخت مشغول شدند.

۰ نظر