تنبیه جالب برای آن‌ها که قرنطینه را رعایت نمی‌کنند

فیلمی در فضای مجازی پخش شده که شیوه تنبیه پلیسِ قزاقستان برای کسانی که قانون قرنطینه رو رعایت نمی‌کنند، نشان می‌دهد.

۰ نظر