ده گروه صنفی که می‌توانند حق بیمه خود را با تاخیر پرداخت کنند

محمدی، مشاور معاونت‌ بیمه‌ای تامین اجتماعی اعلام کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۰ گروه صنفی می‌توانند حق بیمه خود را با تاخیر پرداخت کنند.

۰ نظر