به چالش کشیده شدن ترامپ در کنفرانس خبری


خبرنگار آمریکایی خطاب به ترامپ: شما از زمانی که برای مبارزه با #کرونا خریدید به خوبی برای تجهیز# بیمارستان‌ها استفاده نکردید و عملیات تست‌گیری را تسریع نبخشیدید...
ترامپ: شما واقعا شرم آورید#...!

 

۰ نظر