جر و بحث المیرا شریفی مقدم با یک مسئول که سوژه شبکه های اجتماعی شد

جر و بحث کلامی مجری زن شبکه خبر با مسئولی که مدل احمدی‌نژاد پاسخ می‌داد، بر سر قیمت گوشت گوساله! بحث بر سر قیمت فروش گوشت گوساله میان المیرا شریفی مقدم اخبارگوی شبکه خبر و عباسی معروفان که با ادبیاتی شبیه محمود احمدی نژاد بحث قیمت را به محله ربط داده بود، سوژه شبکه‌های اجتماعی شد.

۰ نظر