ماندانا حجاریان ، این زن رکور دار اهدای خون در ایران است

ماندانا حجاریان علاوه بر اینکه خودش رکورددار اهدای خون بانوان است، خانواده او نیز اولین خانواده اهدا کننده خون در کشور هستند.

۰ نظر