حذف امتحانات پایان سال مقطع ابتدایی در تعطیلات کرونا

معاون ابتدایی آموزش و پرورش:باتوجه به بازبینی‌های انجام شده، آزمون هماهنگ منطقه‌ای نخواهیم داشت. طبق دستورالعمل تهیه شده، ارزیابی دانش‌آموزان توسط معلمان انجام می‌شود.اگر نیاز باشد برنامه جبرانی در ابتدای سال آینده برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

۰ نظر