قیمت هر برگه سهام عدالت از زبان معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: هر برگه سهام عدالت امروز 10 تا 12 میلیون تومان ارزش دارد.
جماران

۰ نظر