رقص و لرزش جالب پل روگذر با وزش باد شدید!

در ویدئوی منتشر شده در حالی که تعدادی زیادی خودرو در حال عبور در دو طرف لاین این پل بودند ناگهان این سازه بزرگ با وزش باد شدید مانند موج به اطراف حرکت کرد. در صحنه دیگری از این ویدئو در حالی که فقط یک خودرو روی پل دیده می‌شد وزش باد آن را به اطراف تکان می‌داد. مسئولان محلی پس از وقوع این حادثه اقدام به مسدود کردن این پل کردند.

۰ نظر