هوتن شکیبا در پشت صحنه دیدنی دوبله کارتون «شیر شاه»

پشته صحنه ای از دوبله انیمیش شیرشاه باحضور هوتن شکیبا را ببینید.

۰ نظر