شعبده بازی دیدنی محمد حیدری و گروهش در عصر جدید

حمد حیدری و محمد خواجی که در فصل اول عصر جدید شرکت کرده بودند رد شدند و اینبار در فصل دوم داوران را شگفت زده کردند. مهارت بالای این گروه تماشاگران و داوران را متعجب کرد و این گروه با چهار رای سفید بهمرحله بعد راه پیدا کنند.

۰ نظر