ماجرای جالب خرید 39 هزار سکه که جرم هم نیست!

آیا باتوجه به وضعیت بازار ارز و طلای اکنون ، خرید این همه سکه جرم نیست و باعث تورم نمی شود؟


چگونه می توان جلوی این تورم ها را گرفت؟

۰ نظر