فیلم عجیبی از صف خرید آیفون در پاساژ علاالدین

ویدئویی عجیب از صف خرید آیفون در پاساژ علاالدین که با ارز دولتی خریداری شده است.

موبایل
۰ نظر