ازدواج با حیوانات و پدیده فاحشه خانه های حیوانی!

حالا که در برخی کشورهای جهان مسئله ازدواج با حیوانات به وجود آمده است با پدیده ای به نام زوفیلیا بیشتر آشنا می شویم.

ازدواجحیوانات
۰ نظر