اتفاق غیرمنتظره در پخش زنده اخبار شبکه یک سیما

به خبری که هم اکنون به‌دست گوینده نرسید توجه فرمایید! در حالی که مجری اخبار در حال خواندن بخشی از خبرها بود همکار وی داخل استودیو شد.

۰ نظر