آرزوی جالب پیرزن همسایه‌ حاج قاسم گفتگو با مجری اصفهانی

بی تابی پیرزنی که همسایه دیوار به دیوار خانه شهید حاج قاسم سلیمانی بود که می گفت من سوریه و مشهدم رفتم اما هیچ کس نبوده من را سر مزار حاج قاسم ببره دلم می خواد برم. منبع: فارس

۰ نظر