فروش میلیاردی تابلوی سهراب سپهری در حراج تهران

در نهمین دوره حراج تهران تابلوی سهراب سپهری به مبلغ 5 میلیارد تومان به فروش رفت و رکورد از نظر ارزش یک اثر هنری در ایران رکورد شکست. 

۰ نظر