فیلم گفتگوی کامل با فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر

همین سحر تبر بودنش دردسرهای زیادی برای او درست کرده بود.هر چند در ابتدا شهرت او به خاطر گریم های عجیب و غریب و وحشتناکش برای او و مخاطبان جذاب بود؛اما این جذابیت دوامی نداشت.سحر تبر دنبال راهی می گشت تا دراوج شهرت بماند.حالا در کنار معروفیت به محبوبیت هم فکر می کرد که این بار سر از زندان درآورد و حالا می گوید فاطمه بعد از آزادی از زندان با سحر تبر دنیای مجازی فرق کرده تا جاییکه دوست دارد سحر تبر از خاطره ها و فضای مجازی حذف شود ....

۰ نظر