ورود جو بایدن ، رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید

جو بایدن ، رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید 20 ژانویه 2021 وارد کاخ سفید شد

۰ نظر