بخشودگی جرایم دوبرابر شده تا پایان سال 99 و فرصت پرداخت مشخص شد

رئیس پلیس راهور ناجا:

تمام جرایمی که از سال‌های گذشته تا پایان ۹۹ معوق مانده و به سبب دیرکرد در پرداخت دو برابر شده بود، به اصل خود بازگشتند.

مردم می توانند از شنبه از چهارم اردیبهشت تا پایان دی ۱۴۰۰ می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

اگر تا پایان مهلت مقرر اقدام نکنند، جریمه دوبرابری بار دیگر اعمال خواهد شد.

 

۰ نظر