مثال انگلیسی که روحانی درباره واردات واکسن کرونا زد

رئیس جمهور در جلسه امروز درباره واکسن اینطور گفت: بهترین واکسن اولین واکسن است؛ the best one is the first one. هر واکسن مورد تاییدی که زودتر برسد باید استفاده کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

۰ نظر