لحظه ورود محمود احمدی‌نژاد برای ثبت نام به ستاد انتخابات

خبر فوری : محمود احمدی‌نژاد برای ثبت نام در انتخابات وارد وزارت کشور شد.

۰ نظر