روایت قصه جالب راننده باحال و چندزبانه تهرانی

یکی از رانندگان تاکسی به خاطر مسافرانش انواع زبان‌ها و‌ گویش‌های محلی را یاد گرفته است. او در این باره گفت: به خاطر مسافرهایم زبان‌ها و گویش‌های مختلفی مثل ارمنی، انگلیسی، فرانسه، اصفهانی، مازندرانی و حتی زبان زرگری را هم بلدم.

۰ نظر