کنایه سنگین سریال «زیرخاکی» به استفاده‌کنندگان از خانه‌های مصادره‌ای

جایی که نماز ندارد، فریبرز برای زندگی نمی‌رود...

۰ نظر