ماجرای جنجالی ازدواج شاه و فرح بعد از طلاق فوزیه و ثریا

اولین همسر شاه فوزیه دختر ملک فاروق پادشاه مصر بود که حاصل ازدواج آنها یک فرزند دختر بود.

بعد از آن محمدرضا شاه با ثریا ازدواج کرد و آنها بعد از چند سال زندگی مشترک به دلیل بچه دار نشدن از هم جدا شدند.

فرح دیبا سومین همسر شاه ایران بود که توانست برای پادشاه فرزند پسری دنیا آورد که ولیعهد او باشد که هرگز به تخت پادشاهی ننشست .

جزئیات این ازدواج های جنجالی شاه را از زبان خسرو معتضد ببینیم

۰ نظر