بدون تعارفِ جالب با آیت الله احمد جنتی

مصاحبه با آیت الله جنتی که رئیس مجلس خبرگان رهبری می باشد.

 

۰ نظر