آخرین مصاحبه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور

حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ هفتمین رئیس‌جمهور ایران بوده است

حسن روحانی
۰ نظر