رقص جانباز گچسارانی در آخرین لحظات زندگیش روی تخت بیمارستان

ویدئویی از شادی و رقص کرم خدادادی، جانباز گچسارانی روی تخت بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشته است.
کرم خدادادی، جانباز گچسارانی پس از یک دوره بیماری درگذشت. سهند ایرانمهر، فعال رسانه ای با انتشار این ویدئو در صفحه شخصی خود نوشت:
شاید تنها روزی تاریخ بتواند به خوبی از تلخی های زمانه و عصر ما بنویسد. بنویسد از مردمانی که زندگی را دوست داشتند اما مرگ بدجور بر سر آنان سایه انداخته بود.
بنویسد از مردمانی که سهم ناچیزی از خنده و شادی داشتند. کرم خدادادی جانباز گچسارانی نه رقاص بود و نه از زندگی سیر بود،اما مثل خیلی از ماها زندگی و شاد بودن را دوست داشت.

۰ نظر