حضور رئیسی و کابینه جدید در حرم امام

رئیسی: محور در این دولت، نگاه به مسئولیت به عنوان یک امانت برای خدمت به مردم است.

۰ نظر