صحبت های وزیر کار درباره پرداخت یارانه و مبلغش در دولت جدید

اظهار نظر وزیر کار و رفاه اجتماعی «حجت الله عبدالمالکی» و توضیحات وی در خصوص افزایش مبلغ یارانه واریزی را ببیند.

۰ نظر