اتفاق عجیب برای یک مادر جوان باردار که در کُما بود

نوزادم فوت شد اما یک معجزه مانع مرگ خودم شد
خانم فرناز خیبری که روانشناس است از اتفاقی که در دوران بارداری اش برای فرزند متوفی اش افتاد و همچنین حادثه ای که باعث شد خود ایشان بیش از بیست روز به کما بروند و با معجزه ای دوباره به دنیا برگردند را تعریف کنند و تجربه خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند.

۰ نظر