بازگشت به زندان مهدی هاشمی با دعای مادرش عفت مرعشی

بعد از صدور حکم جلب مهدی هاشمی به دلیل عدم بازگشت او از مرخصی به زندان، ویدیویی از مادر او هنگام دعا برای پسرش به دلیل بازگشت به زندان منتشر شد. منبع: خبر فوری

۰ نظر