تزریق واکسن‌ فایزر و مدرنا با رقم‌های نجومی در پایتخت؟

اخیرا فیلمی از تزریق واکسن فایزر و مدرنا منتشر شده که فرد ارسال‌کننده مدعی شده مربوط به یک مرکز تجاری در تهران است.
در این فیلم فردی در ایران در حال تزریق واکسن مدرناست. فرد ارسال‌کننده مدعی شده این فیلم در مجموعه تجاری ایران مال واقع در اتوبان خرازی تهران گرفته شده است.
طبق ادعای وی، واکسن فایزر در محل مربوطه با قیمت هر دوز ۱۵ میلیون تومان (دو دوز ۳۰ میلیون تومان) و واکسن مدرنا با قیمت هر دوز ۱۲ میلیون تومان (دو دوز ۲۴ میلیون تومان) به فروش می‌رسد و تزریق می‌شود.
طبق بررسی ها مشخص شد واکسیناسیون مجموعه ایران مال زیر نظر وزارت بهداشت و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت می‌گیرد.
جلیل کوهپایه زاده، رئیس این دانشگاه در این باره اظهار کرد: به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد و کاملا تکذیب می‌کنم.

۰ نظر