سوال حاشیه ایی و شوخی جالب خبرنگار صدا و سیما با وزیر بهداشت

در بازدید وزیر بهداشت از سازمان صدا و سیما،سوال حاشیه‌ای خبرنگار صدا و سیما از وزیر بهداشت که مورد توجه قرار گرفت را ببینید.

۰ نظر