زمان حضور دانش آموزان در مدارس مهر 1400مشخص شد

گزارشی از «علیرضا کاظمی» سرپرست وزارت آموزش و پرورش که توضیحات تکمیلی در ارتباط با بازگشایی مدارس از آبان ماه را میدهد را ببینید.

۰ نظر