بدرقه پیکر مرحوم علی لندی نوجوان ایذه ای از بیمارستانی در اصفهان

بدرقه پیکر مرحوم علی لندی ،نوجوان ایذه ای که برای نجات دو نفر از اتش سوزی دچار سوختگی شد و امروز از دنیا رفت... روحت شاد قهرمان

۰ نظر