ویدئویی از تبلیغ حجاب توسط یک دختر خردسال خبر ساز شد

ویدئویی از تبلیغ حجاب توسط یک دختر خردسال در فضای مجازی خبرساز شد. نقشی که این کودک که شاید هنوز سنش دو رقمی نشده باشد به عنوان یک بدحجاب ایفا کرد باعث انتقادات فراوانی شده است. کاربران عقیده داشتند اسم این جنس فعالیت‌ها را فرهنگی می‌گذارند تا بدین وسیله کسی کاری به کارشان نداشته باشد، اهداف‌شان را توجیه و بودجه‌های فرهنگی را بدون سنجش موفقیت فعالیت‌شان هدر بدهند.

۰ نظر