کارت اعتباری یارانه به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

صداوسیما: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افراد کم درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود.

۰ نظر