حضور هفت هزار خانم هوادار سپاهان در استادیوم نقش اصفهان

تصاویری از حضور هفت هزار خانم هوادار سپاهان که در استادیوم نقش اصفهان حضور پیدا کرده‌اند، این اولین‌بار بعد از پیروزی انقلاب است که این تعداد خانم در یک استادیوم ورزشی حضور دارند.

۰ نظر