فیلم جشن تولد ۴۳ سالگی علی کریمی اسطوره پرسپولیس

علی کریمی اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس دیروز ۴۳ ساله شد! وی نماد یک استعداد خالص و عصیانگر کارهایی می کرد که به عقل هیچکس نمی رسید.

 

۰ نظر